در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 41 مورخه 1401/03/22 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • با توجه به شرایط خاص زمین در استان بوشهر که با مخاطرات ژئوتکنیکی متعدد مواجه بوده و ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک را دو چندان نموده است و همچنین تاکید مبحث هفتم بر الزام انجام این‌گونه مطالعات، به اتفاق آرا مقرر گردید انجام مطالعات ژئوتکنیک (آزمایش مکانیک خاک) برای کلیه ساختمان ها در سطح استان مطابق ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان الزامی گردد. ضمنا رعایت این مصوبه برای تمام ساختمان های جدید و نیز کلیه ساختمان هایی که تاکنون در هیچ یک از کمیسیون های چهارگانه کنترل نقشه سازمان تاییدیه دریافت نکرده‌اند الزامی است.
  • مقرر شد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز در خصوص گودبرداری، دیوار حفاظتی و مطاعات ژئوتکنیک در اسرع وقت اقدام شود و این موارد در اولویت برنامه های آموزشی کمیته آموزش قرار گیرد.
  • نامه شماره 14013/1/485 مورخ 1401/03/22 مسئول واحد کمیته نظارت سازمان، پیرو فراخوان عضویت مهندسین در کمیته نظارت مضاعف سازمان و درخواستهای ارسالی مهندسان مذکور در نامه فوق قرائت شد که به اتفاق آراء، با عضویت نامبردگان در کمیته نظارت مضاعف موافقت گردید.
  • نامه مورخه 1401/03/22 رئیس هیات اجرایی انتخابات گروههای تخصصی استان بوشهر و پیوست آن صورتجلسه شماره 5 هیات اجرایی انتخابات قرائت شد.
  • نامه مورخه 1401/03/22 رئیس هیات اجرایی انتخابات گروههای تخصصی استان بوشهر و پیوست آن صورتجلسه شماره 6 هیات اجرایی انتخابات قرائت شد که به اتفاق، آراء مقرر گردید موضوع عدم استقبال مهندسین جهت حضور در کمیسیونهای تخصصی چه بصورت انتخابی و چه بصورت انتصابی به شورای مرکزی و اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام تا جهت حل مشکل مذکور ارائه طریق نمایند.
  • نامه شماره 1380/141/ص مورخ 1401/03/10 شهردار خورموج در خصوص نیاز آن شهرداری به آقای عباس زارعی از نیروهای این مجموعه و شاغل در دفتر نمایندگی نظام مهندسی خورموج جهت اشتغال بعنوان کارشناس عمران شهری و همچنین نامه شماره 14013/2/486 مورخ 1401/03/22 آقای عباس زارعی مسئول دفتر نمایندگی خورموج، با موضوع عدم انعقاد قرارداد با سازمان پس از اتمام قرارداد با توجه به نامه شهرداری خورموج قرائت شد که به اتفاق آراء با درخواست ایشان جهت خاتمه همکاری موافقت می گردد و از خدمات ایشان تقدیر می گردد.
  • ابلاغیه به شماره 1401220002380154 مورخ 1401/03/02 به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای البرز و سمنان در خصوص ابطال مصوبات مغایر با درصد تفکیک بین رشته ای موضوع مصوبه شماره 100/7092/02 مورخ 1379/12/20 وزارت راه و شهرسازی و همچنین نامه تعدادی از مهندسین معماری سازمان استان بوشهر در خصوص تغییر ضریب ساختار شکست تعرفه خدمات مهندسی قرائت شد.
  • نامه مالک پلاک ثبتی 450/1133 در خصوص پرداخت مبلغ حق الزحمه مهندسین ناظر و صدور شناسنامه فنی و ملکی طی ضمانت نامه شش ماهه قرائت شد که به اتفاق آراء، با ارائه ضمانت نامه تعهد پرداخت موافقت گردید.( 50 درصد حق الزحمه نظارت و مبلغ کل شناسنامه فنی و ملکی بصورت ضمانت نامه تعهد پرداخت).