به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و به نقل از سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آقای مهندس بهروز فرح شیرازی عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بوشهر که در نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی در میان منتخبین انتخابات فوق، با اکثریت آراء از سوی هیئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور، به عنوان نفر دوم رشته عمران، به حضور مقام عالی وزارت محترم راه و شهرسازی معرفی شده بودند، با انتخاب و صدور حکم آن مقام محترم، در جمع اعضای اصلی نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور حضور پیدا کردند.

 

پیام تبریک رئیس و هیئت مدیره سازمان به آقای مهندس بهروز فرح شیرازی

 

جناب آقای مهندس بهروز فرح شیرازی

با سلام و تحیات

حضور جنابعالی در نهمین دوره انتخابات شورای مرکزی، که با اقبال و کسب اکثریت آراء هیئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور و به عنوان نفر دوم منتخب رشته عمران صورت پذیرفت، باعث مباهات و نشان از شایستگی شما در جمع بزرگ جامعه مهندسین ساختمان کشور است. بدینوسیله انتخاب جنابعالی توسط مقام محترم عالی وزارت راه و شهرسازی، به عنوان عضو اصلی نهمین دوره شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را به شما و اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تبریک و تهنیت عرض می نمائیم.

رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر