در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 38 مورخه 1401/03/01 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 22/01/9696 مورخ 1401/02/31 سرپرست اداره کل راه و شهرسازی در خصوص بروزرسانی و تصویب مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی قرائت شد و مقرر گردید کارگروهی متشکل از آقایان مهندس غلامرضا سیه بازی رشته عمران، مهندس حسین رفاهی رشته مکانیک، دکتر علی کریمی رشته برق، دکتر نورالدین امیری رشته شهرسازی و مهندس رحیم بارگاهی رشته معماری جهت پیگیری موضوع و اعلام نتیجه به هیات مدیره تشکیل گردد.
  • آقای مهندس قاسم سلمان پور عضو علی البدل هیئت مدیره سوالاتی در خصوص سامانه ارجاع نظارت مطرح نمودند که پس از بحث و بررسی مقرر گردید گزارشی از سامانه ارجاع نظارت بهمراه مسئول مربوطه در جلسه آتی هیات مدیره ارائه گردد تا اقدامات لازم در خصوص شیوه ارجاع نظارت صورت پذیرد.
  • پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 34 در خصوص کاردانها و خواسته های سازمان در مورد نحوه ارجاع نظارت به کاردانها، مقرر شد به شرکت آفاق اعلام گردد.
  • با توجه به ثبت نام اولیه صورت گرفته از متقاضیان مجری ذیصلاح و اعلام تمایل 282 نفر در سامانه، مقرر گردید لیست مذکور به اداره کل راه و شهرسازی استان ارسال و هماهنگی لازم با اداره کل مذکور جهت شروع و بررسی و صدور پروانه مجری صورت پذیرد.
  • مقرر گردید مهندس بهروز فرح شیرازی جهت پیگیری امور جاری سازمان در شورای مرکزی حضور یابند.
  • نامه شماره 13/م/654 مورخ 1401/02/20 استانداری بوشهر در خصوص فراز نهم از مصوبات جلسه مورخ 1401/02/17 شورای تامین استان قرائت گردید که مقرر شد جهت ارائه طریق از اداره کل راه و شهرسازی استعلام گردد.