قابل توجه کلیه مهندسان ناظر سازه:

جهت مشاهده نامه های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در خصوص ضوابط اجرایی سیستم های دال تخت در پروژه های عمرانی به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

لینک نامه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی