قابل توجه کلیه مهندسان محترم دارای پروانه اشتغال به کار:

جهت مشاهده نامه مدیر کل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری با موضوع اهمیت و حساسیت ساخت و ساز در شهرها و روستاهای کشور به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه