قابل توجه کلیه مهندسان محترم ناظر:

جهت مشاهده نامه شهرداری بندر بوشهر با موضوع الزام رعایت ایمنی در کارگاه های ساختمانی و جلوگیری از وقوع حوادث دستگاه های تاورکرین (جرثقیل ساختمانی) به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه