قابل توجه کلیه مهندسین  کددار پایه طراحی:

جهت مشاهده ابلاغیه سازمان در خصوص همکاری در کمیسیون کنترل نقشه به لینک زیر مراجعه نمایید.

*توجه:

داوطلبین می بایست پس از مطالعه ابلاغیه موجود در لینک ذیل، نسبت به ارائه رزومه خود در زمینه همکاری با سازمان نظام مهندسی در بخش های مختلف از جمله ارکان کمیسیون ها و کمیته ها به دبیرخانه سازمان تا تاریخ ذکر شده در ابلاغیه اقدام نمایند.

بدیهی است انتخاب اعضا از طریق بررسی سوابق توسط کمیسیون مربوطه صورت پذیرفته و در صورت نیاز نسبت به دعوت و مصاحبه حضوری اقدام می گردد.

 

لینک دریافت ابلاغیه شماره 3099/1/14012 مورخ 1401/05/02