قابل توجه مهندسین مکانیک ( صلاحیت گاز) محترم سازمان:

جهت مشاهده تصویر نامه سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به همراه نامه معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور در خصوص  حوادث ناشی از به لینک زیر مراجعه فرمائید.

 

لینک دریافت و مشاهده ابلاغیه