قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان (آقایان):

در راستای اهداف کمیته رفاهی و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان به اطلاع می رساند با توجه به قرارداد منعقد شده با استخر دلفین کلیه اعضای محترم می توانند جهت ثبت نام به سامانه خدمات رفاهی خود مراجعه و ثبت نام نمایند. تاریخ عقد قرارداد از  1401/04/12 لغایت 1401/06/31 می باشد.

بعد از پرداخت هزینه و تکمیل ثبت نام در قسمت چاپ معرفی نامه را کلیک کرده و معرفی نامه خود را جهت مهر واحد رفاهی و ورزشی به سازمان تحویل دهید.

  • هر مهندس می تواند 2 نفر همراه داشته باشد.
  • سن فرزندان جهت ثبت نام از 10 سال به بالا می باشد.
  • استخر در روزهای تعطیلی رسمی تعطیل می باشد.
  • سانس ها در روز یکشنبه و پنجشنبه از ساعت 20:30 الی 21:30 می باشد.
  • هزینه نیمه اول سال به ازاء هر نفر مبلغ 3/300/000 ريال می باشد.
  • ضمنا ظرفیت 50 نفر و مدت ثبت نام تا تکمیل ظرفیت می باشد.