متقاضیانی که در مرحله دوم تسهیلات قرض الحسنه مهر ایران برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴ % در تاریخ های قید شده در بالای لیست مراجعه به بانک ،فرصت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران در بوشهر و سایر شهرستانها مراجعه فرمایند.
– تشکیل پرونده در شعبه مطهری بوشهر برای مهندسین طبق روزهای اعلام شده در بالای لیست از ساعت 16:00 الی 18:00 انجام می پذیرد و در نوبت صبح بانک در این خصوص به مهندسین پاسخگو نمی باشد.
– تشکیل پرونده در شهرستانها در وقت اداری همه روزه صورت می گیرد.
ضمنا در تاریخ اعلام شده جهت تشکیل پرونده خود به بانک مراجعه فرمایید و در صورت عدم حضور و تشیل پرونده در تاریخ های قید شده هیچگونه مسئولیتی بر عهده سازمان نمی باشد و به عنوان امتیاز فرد معرفی شده لحاظ می گردد.
آدرس شعبه مطهری: بوشهر – خیابان مطهری(باغ زهرا) – روبه روی کلانتری 11 – بانک قرض الحسنه مهر ایران

لیست مهندسین معرفی شده به بانک

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات