به گزارش واحد روابط عمومی، در روز شنبه مورخه 1401/04/04 جلسه هیئت رئیسه سازمان با مسئولین و عوامل شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی (خاک و ژئوتکنیک) در جهت تعامل بیشتر فی مابین سازمان و ایشان و همچنین راه اندازی و آزمایش های ژئوتکنیک در شهرستان ها در سالن کنفرانس سازمان تشکیل گردید. در این جلسه که با خوش آمدگویی رئیس سازمان مهندس علم بلادی به مدعوین آغاز گردید مسئولین آزمایشگاه ها نقطه نظرات و مواردی را که در کار خود با آن روبرو هستند بیان نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر