به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، دوره نکات نظارتی و اجرایی درتاسیسات برقی ساختمان در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ 2 و 1401/04/03 در مرکز آموزش و پژوهش استانداری بوشهر برگزار شد. این دوره که با تدریس آقای دکتر ایمان سریری آجیلی انجام گردید، تعداد حدود 90 نفر از اعضا سازمان در رشته تأسیسات برقی در آن حضور داشتند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر