به اطلاع کیله مهندسین می رساند از این پس می بایست جهت پرداخت تعرفه صدور، تمدید و ارتقا پروانه های اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی راه و شهرسازی از طریق سامانه پاتمک اقدام نمایند.

 

لینک پرداخت سامانه پاتمک