پیرو فراخوان مورخ 1401/01/28، بدینوسیله به استناد ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 77 ، 78 و 79 آیین نامه اجرایی آن، از كليه مهندسين دارای پروانه اشتغال بكار پايه يك  با حداقل دو سال سابقه و دارای ساير شرایط مندرج در نظام نامه گروه هاي تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها( فایل نظام نامه پيوست این فراخوان )، در رشته های عمران، معماری، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، شهرسازی وترافیک،مجدداً دعوت به عمل می آید  جهت ثبت نام در نهمين دوره انتخابات هیئت رئیسه گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر اقدام نمایند.

داوطلبان می توانند در صورت تمایل ، با همراه داشتن مدارک ذیل ، تا تاریخ 1401/03/16 از ساعات 08:00 الی 13:00 روزهای شنبه تا چهارشنبه، به دبيرخانه هيئت اجرايي برگزاري انتخابات(سرکار خانم مظلومی وند) مراجعه نمايند. بديهي است به درخواست هاي ناقص يا درخواست هايي كه پس از اتمام مدت ثبت نام ارائه گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توضیح: مطابق با بند 9 از ماده 5  نظام نامه فوق الذكر، درصورتي كه در استانی ، تعداد متقاضيان ثبت نام و يا داوطلبين واجد شرايط ، پس از اعلام نظر كارگروه سنجش ، براي عضويت در هيئت رئيسه گروه تخصصي كمتر از هفت نفر باشد، هيئت مديره مي تواند حسب ماده 14 قانون و همچنين بند 4ابلاغيه شماره 400/6637  مورخ 1395/2/20 معاونت محترم امور مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي،‌ كميسيون تخصصي تأسيس نمايد. انتخاب و شرايط احراز اعضاي كميسيون هاي فوق الذكر ، بر عهده هيئت مديره سازمان استان بوشهر مي باشد.

لازم بذكر است با عنايت به دستورالعمل اجرايي بند 5 از ماده 2 مكرر آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (اصلاحي 1394)، هيئت رئيسه گروه هاي تخصصي سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها، مشمول بحث تعارض منافع بوده و مي بايست از انجام هرگونه فعاليت از طریق پروانه اشتغال بكار خود، خودداري نمايند.

**جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره چهار رقمی 3110 داخلی 112 خانم مظلومی وند تماس حاصل فرمائید.**