در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 25 مورخه 1400/12/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14002/11/2169 مورخ 1400/12/08 مسئول دفتر نمایندگی جم در خصوص مرجوع یا امحاء پرونده های گاز که دو سال از قرارداد آنها گذشته است قرائت شد که مقرر گردید که جهت هماهنگی لازم با نمایندگی به جلسه بعدی موکول گردد.
  • نامه شماره د/121/18167 مورخ 1400/11/09 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر در خصوص ارسال تصویر ضوابط و تعرفه‌های نحوه محاسبه حق الزحمه مجریان ساختمان فهرست اسامی، مشخصات سجلی و نشانی و همچنین مساحت کل ساختمان های اجرا شده یا در دست اجرا قرائت شد که مقرر گردید پاسخ داده شود که این سازمان فاقد مجریان طرح (سازندگان) میباشد.
  • نامه شماره 43276/س ن مورخ 1400/11/24 سازمان نظام مهندسی کشور در خصوص ایجاد وحدت رویه در نظارت گاز فشار قوی برای شبکه های پلی اتیلن و فولادی و پیوست آن چک لیست پیشنهادی نظارت گاز فشار قوی برای شبکه های پلی اتیلن و فولادی قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید جهت اطلاع و پیگیری لازم به دفتر گاز ارجاع گردد.
  • نامه شماره 22/00/66136 مورخ 1400/12/08 اداره کل راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 420/169315 مورخ 1400/12/07 وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارسال اطلاعات اعضای حقوقی دارای پروانه و همچنین مشخصات کاربران جهت راه اندازی و اجرای سامانه جامع و یکپارچه مدیریت پروانه های اشتغال بکار قرائت شد و به اتفاق آراء، مقرر گردید که نسبت به ارسال و تکمیل جداول مربوطه اقدام گردد.
  • نامه شماره 43460/ش م مورخ 1400/12/09 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پیرو نامه شماره 43363/ش م مورخ 1400/12/02 در خصوص پیش نویس قانون جدید نظام مهندسی ساختمان و پیوست آن پیش نویس آذرماه مرکز پژوهش های مجلس در مورد قانون جدید نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرائت شد که مقرر گردید به کارگروه مربوطه جهت بررسی و ارائه گزارش به هیئت مدیره ارجاع گردد.
  • نامه شماره 22/00/65419 مورخ 1400/12/04 اداره کل راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 450/465246 مورخ 1400/11/30 مدیر کل محترم دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منضم به تفاهم نامه همکاری فی مابین معاونت مسکن و ساختمان آقای دکتر محمودزاده و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص ارائه تسهیلات ویژه در انجام امور محاسبات، طراحی و نظارت در پروژه های نهضت ملی مسکن قرائت شد که به اتفاق آراء، مقرر گردید که جهت اجرا تفاهمنامه مذکور اقدامات لازم صورت گیرد.
  • نامه شماره 00100/1343 مورخ 1400/11/28 تعاونی انبوه سازان استان بوشهر در خصوص ۷ پلاک ۱۵۰ متری ویلایی در شهر عالیشهر که به علت شروع زودهنگام عملیات ساختمانی قبل از تعیین ناظر و گرفتن پروانه ساختمانی، پرونده به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع شده است و به همین دلیل نیاز به تایید استحکام بنا از وضع موجود اجرا شده می باشد، قرائت گردید و مقرر شد که مستند به نامه شماره 400/20553 مورخ 1396/05/02 وزارت راه و شهرسازی تایید استحکام بنا در شهر وظایف سازمان و ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی باشد و همچنین ناظرین صرفاً مجوز نظارت بر عملیات ساختمانهایی را دارند که قبلا از مراجع صدور پروانه، پروانه ساختمانی دریافت کرده باشند.
  • نامه شماره 43314/س ن مورخ 1400/11/25 و نامه شماره 43275/س ن مورخ 1400/11/24 سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص افزایش شرح خدمات رشته تاسیسات مکانیکی خصوصاً ابلاغ ضوابط اطفاء حریق قرائت گردید و مقرر گردید مهندس حسین رفاهی با هماهنگی شهرداری در خصوص دستورالعمل، گزارشی را به هیئت مدیره ارائه دهد.
  • نامه شماره 14003/1/2159 مورخ 1400/12/08 مسئول کمیته ایثارگران سازمان و پیوست آن صورتجلسه شماره یک آن کمیته قرائت گردید و با دو بند صورتجلسه مذکور موافقت گردید و مقرر گردید که بند ۲ آن در سایت سازمان درج گردد.
  • رونوشت نامه شماره 43212/س ن مورخ 1400/11/19 معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرح خدمات مجری ذیصلاح نقشه بردار که به تصویب گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی رسیده است، قرائت گردید و مقرر شد که به کارگروه نقشه‌برداری جهت اطلاع ارجاع گردد.