قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار:

عطف به نامه  شماره 19608/430 مورخ 1401/02/11 وزارت راه و شهرسازی در خصوص اصلاح تعرفه سال 1401، بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که نامه شماره 43649/ ش م مورخ 1400/12/28 شورای مرکزی ملغی و و تعرفه ذیل ملاک عمل می باشد.

جهت مشاهده نامه وزارت راه و شهرسازی، ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی و تعرفه ها به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید طراحی و نظارت

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید شناسنامه فنی ملکی

لینک مشاهده و دریافت نامه وزرات راه و شهرسازی