جناب آقاي مهندس بهروز فرح شيرازي

با سلام و تحیات

موفقیت جنابعالی بعنوان منتخب اعضاي هيئت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها به عنوان نفر دوم كانديداي رشته عمران در انتخابات شورای مركزي را تبریک گفته و از درگاه خداوند سبحان برایتان سلامتی و توفیق روز افزون مسئلت داريم.
بی تردید خدمتگزاری به جامعه مهندسين كشور فرصت مغتنمی است که امیدواريم با نگاه مدبرانه، هم مشمول لطف حق تعالی قرار گیرید و هم اسباب رضایت خاطر مهندسين محترم را فراهم سازید که آنچه باعث سرافرازی و سربلندی است خرسندی مخلوق و خشنودی خالق است.

رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر