قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

با توجه به برگزاری مسابقات فوتسال با حضور اعضاء سازمان، از کلیه علاقه مندان به حضور در مسابقات مذکور دعوت به عمل می آید از روز شنبه مورخ 1401/02/24 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 لیست اعضای تیم خود را به واحد امور رفاهی ورزشی سازمان (آقای عادلی) تحویل نمایند. ضمناً شرایط ثبت نام و قوانین و مقررات برگزاری مسابقات به شرح ذیل می باشد:

1- کلیه تیمها در قالب تیمهای ۱۲ نفره بوده که شامل ۱۰ بازیکن (مهندسین یا پرسنل سازمان)، یک سرپرست (مهندسین یا پرسنل سازمان) و یک نفر به عنوان مربی معرفی شود.

2- حداقل تعداد بازیکنان هر تیم 7 نفر می باشد.

3- بازیها مطابق با آخرین قوانین بازی فوتسال برگزار می گردد.

 4- زمان، مکان و نحوه برگزاری مسابقات متعاقباً از طریق سایت سازمان و به سرپرست تیمها اعلام می گردد.

توجه: زمان برگزاری قرعه کشی متعاقبا اعلام می گردد.

ضمنا لیست را بطور کامل تکمیل و بدون خط خوردگی به واحد رفاهی و ورزشی تحویل دهید