جهت پیش ثبت نام در دوره های ارتقا پایه و دوره های اجرا و کارآموزی به لینک زیر مراجعه نمایید.

**مهلت پیش ثبت نام تا روز جمعه مورخ 23 اردیبهشت ماه 1401 می باشد.**

لینک پیش ثبت نام

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: شماره ملی