در راستای اهداف واحد کمیته رفاهی و ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و در جهت حمایت از مشاغل و اصناف ، این سازمان آماده عقد تفاهم نامه با متقاضیان برای ارائه خدمات در کل کشور با تخفیف به جامعه مهندسین استان بوشهر می باشد. لذا متقاضیانی که تمایل به همکاری با این سازمان دارند فرم پیوست را تکمیل و به مسئول واحد خدمات و رفاهی سازمان آقای عادلی زاده ارسال نمایند.

شایان ذکر است درخواست های دریافتی پس از بررسی در کمیته رفاهی و ورزشی و تایید توسط هیات مدیره سازمان از طریق سایت اطلاع رسانی می شود.

شماره تماس مهندس بستان کللی مسئول کمیته رفاهی و ورزشی 09173710367

شماره تماس مهندس عادلی زاده مسئول واحد رفاهی و ورزشی 09179728230

 

فرم درخواست