قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان و شهروندان گرامی:

به اطلاع می رساند با توجه به روز جهانی کار و کارگر، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در روز یکشنبه 1401/02/11 روز جهانی کار و کارگر تعطیل می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر