قابل توجه کلیه مسئولین محترم دفاتر فنی و مهندسی و شرکت های حقوقی و کلیه مهندسین دارای پروانه اشتغال به کار:

جهت مشاهده ابلاغیه سازمان در خصوص اعمال تعرفه جدید خدمات مهندسی از تاریخ 1401/02/01 به لینک ذیل مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه سازمان

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید طراحی و نظارت

لینک مشاهده و دریافت جدول تعرفه جدید شناسنامه فنی و ملکی