قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

جهت دریافت سررسید، تقویم رومیزی سال 1401 می توانید در تمامی روزهای هفته مطابق برنامه اعلامی ذیل به دفتر مرکزی سازمان (آقای عادلی زاده) مراجعه فرمائید.

** ضمناً مهندسین محترم ساکن شهرستان ها می توانند در تمامی روزهای هفته به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل در ساعت اداری به دفاتر نمایندگی شهرستان محل سکونت خود مراجعه فرمایند.

همچنین به اطلاع می رساند آخرین زمان دریافت موارد فوق تا تاریخ 1401/01/31 می باشد.

 

(دفتر مرکزی سازمان):

* نوبت اول تحویل:

از تاریخ 1400/12/26 الی 1400/12/28 مطابق برنامه ذیل:

** روز پنجشنبه مورخ 1400/12/26 از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 بعد از ظهر

** روز جمعه مورخ 1400/12/27 از ساعت 08:00 الی 12:00 ظهر

** روزشنبه مورخ 1400/12/28 از ساعت 08:00 الی 14:00

 

*نوبت دوم تحویل:

از تاریخ 1401/01/06 الی 1401/01/31 مطابق برنامه (به غیر روزهای 12 و 13 فروردین ماه سال 1401) مطابق برنامه ذیل:

** روزهای عادی کاری از ساعت 08:00 صبح الی 14:00 بعدازظهر

** روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 08:00 الی 13:00 بعدازظهر

 

** مهندسین محترم ساکن شهرستان ها نیز در تاریخ های فوق به جز پنج شنبه ها و ایام تعطیل در ساعات اداری می توانند جهت دریافت موارد ذکر شده به دفاتر نمایندگی محل سکونت خود مراجعه فرمایند**

 

** توجه: جهت دریافت سررسید و تقویم رومیزی ارائه کارت عضویت الزامی می باشد.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر