در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 22 مورخه 1400/11/28 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 14003/3/2016 مورخ 1400/11/18 مسئول دفتر نمایندگی دیلم با موضوع استعفا از سمت خود با توجه به ابلاغیه اداره کل راه و شهرسازی در زمینه تعارض منافع قرائت شد که به اتفاق آراء، با استعفای ایشان موافقت گردید و آقای غلامرضا احمدی مسئول نمایندگی گناوه با حفظ سمت به عنوان سرپرست دفتر نمایندگی دیلم تا زمان معرفی مسئول جدید منصوب گردیدند.
  • نامه شماره 2071/1/2071 مورخ 1400/11/27 مسئول واحد آموزش و عضویت در خصوص برگزاری دوره های آموزشی نظارت پروژه های ساختمانی در رشته های معماری و تاسیسات مکانیکی در تاریخ 9 و 10 اسفند ماه بصورت آنلاین قرائت شد.
  • آقای مهندس جمادی گزارشی از جلسه برگزار شده با اداره ثبت و اسناد استان ارائه نمودند و در خصوص اصلاح تفاهم نامه فی مابین توضیح دادند و مقرر گردید جهت مبادله تفاهم نامه اقدامات لازم انجام گردد.
  • متن اطلاع رسانی تهیه شده جهت درج در سایت برای اطلاع کلیه مهندسین ناظر محترم سازمان در خصوص آخرین مهلت ارسال گزارش های پرداخت مالی در سال 1400 قرائت شد که به اتفاق آراء، با متن تهیه شده موافقت گردید و مقرر شد که مهندسین تا پایان 15 اسفند ماه نسبت به ارائه گزارش اقدام و همچنین پرداخت ها در دو مرحله به تاریخ های 10 و 20 اسفند ماه صورت پذیرد.
  • نامه شماره 22/00/د62952 مورخ 1400/11/22 سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان و پیوست آن نامه شماره 156277/400 مورخ 1400/11/13 وزارت راه شهرسازی در خصوص ابلاغ شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شماره 177235/100/02 نورخ 1399/12/20 و اصلاحیه شماره 400/83904 مورخ 1400/07/11 قرائت شد که مقرر گردید که به مسئول عضویت پذیرش و مسئول واحد خدمات مهندسی جهت اطلاع و اقدام لازم ارجاع گردد.