قابل توجه کلیه مهندسین ناظر محترم رشته های معماری، برق و مکانیک استان:

با عنایت به کمبود مهندسین ناظر در شهرستان ها در رشته های معماری، تأسیسات برق و مکانیک و نیاز به جلب همکاری مهندسین واجد شرایط جهت امور نظارتی واقع در این مناطق طی مدت زمان باقی مانده از سال جاری، بدینوسیله به اطلاع می رساند، کلیه مهندسینی که تمایل به پذیرش نظارت پروژه های واقع در شهرستانی علاوه بر موارد ذکر شده در فرم اعلام تمایل پیشین خود دارند، می توانند نسبت به ارسال درخواست از طریق سامانه ارسال پیام، بخش خدمات مهندسی، قسمت ارجاع نظارت از مورخ 1400/12/03 لغایت 1400/12/06 اقدام نمایند.

*توجه:

1-     هر مهندس می تواند حداکثر نسبت به انتخاب دو شهرستان اقدام نماید.

2-       با توجه به عدم کمبود مهندس در شهر بوشهر، امکان انتخاب شهر بوشهر وجود ندارد.

3-   در صورت کمبود ناظر در مناطق تعیین شده، به لیست مهندسانی که طی بازه زمانی فوق نسبت به ثبت تمایل اقدام
نموده اند رجوع خواهد شد. لیست مذکور در صف فعلی ارجاع نظارت منظور نشده و تغییری در اولویت ارجاع کار برای ناظرینی که قبلا در شهرهای مذکور اعلام تمایل نموده اند، ایجاد نخواهد نمود.

4-    رجوع به این لیست صرفاً در صورت کمبود مهندسان ناظر در شهرستان ها صورت خواهد پذیرفت و به هیچ عنوان متضمن ارجاع کار نظارتی نمی باشد.

5-     مهندسانی که قبلاً نسبت به ثبت اعلام تمایل اقدام نموده و تاکنون موفق به اخذ پروژه در گروه ساختمانی مد نظر خود نشده اند، می توانند هم اکنون از همین طریق نسبت به تغییر گروه های ساختمانی انتخابی خود اقدام نمایند.

6-      لطفا با توجه به حجم کارهای پایان سال و محدودیت زمانی در انجام امورات، صرفا ناظرینی که بطور قطع متمایل به همکاری در شهرستان های مذکور می باشند نسبت به ارسال درخواست اقدام نمایند، بنابراین در انتخاب خود دقت لازم را بعمل آورید.

7-      شهرستان های قابل انتخاب جهت اعلام تمایل مهندسین به شرح ذیل می باشد:

1-دیلم 2- خورموج 3- اهرم در رشته های معماری- برق و مکانیک

1- جم 2- گناوه 3- کنگان 4- برازجان در رشته معماری