به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در حاشیه برگزاری سیزدهمین  نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان بوشهر و در روز اختتامیه آن، رئیس و اعضا هیئت رئیسه سازمان به همراه معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آقای دکتر علی باستین و همچنین مدیر عامل شرکت عمران شهر عالیشهر آقای مهندس علی مقاتلی دیداری از نمایشگاه مذکور به عمل آوردند و به مسئولین غرفه های شرکت های کننده تندیس نمایشگاه را اهدا نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر