پیرو اطلاعیه اعلام شده در سایت سازمان و  هفته نامه نسیم جنوب در خصوص برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در نوبت اول و دوم در تاریخ های 1400/12/01 و 1400/12/15، بدینوسیله بودجه سال 1401 سازمان، جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان و دستور کار مجمع فوق، در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

بودجه سال 1401 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر