به اطلاع می رساند، با عنایت به برگزاری مسابقه عکاسی با موبایل در تور گردشگری سپیدان اسامی برندگان مسابقه فوق به شرح ذیل می باشد:

خانم مهندس مریم انصاری

خانم مهندس پروانه واحدی مقدم

 آقای مهندس حسن محمدپور

برندگان در مسابقه مذکور با در دست داشتن کارت شناسایی جهت دریافت جوایز در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 30 بهمن و 1 اسفند  در وقت اداری به آقای  علی عادلی زاده واحد خدمات رفاهی سازمان مراجعه فرمایند.