پیرو اطلاعیه های مورخ 1400/10/27 و 1400/11/04 در هفته نامه نسیم جنوب در خصوص برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه نوبت اول و دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، به اطلاع می رساند در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن در نوبت اول، در جهت رعایت نمودن حداکثری پروتکل های بهداشتی و با عنایت به مصوبه شماره 26/19/49957 مورخه 1400/11/17 ستاد مدیریت بیماری کرونا استان بوشهر، مجمع عمومی سالانه نوبت دوم رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخه 1400/12/15 در فضای باز مجموعه فرهنگی تاریخی شیخ حسین چاهکوتاهی، واقع در بوشهر، خیابان امامزاده عبدالمهیمن (ع) با همان دستور کارهای قبلی تشکیل می شود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر