متقاضیانی که در مرحله اول تسهیلات قرض الحسنه مهر ایران برای دریافت وام ثبت نام نموده اند و اسامی آنها در لیست پیوستی می باشد جهت دریافت وام مذکور با سود ۴ %  در تاریخ های قید شده در بالای لیست مراجعه به بانک ،فرصت دارند جهت تشکیل پرونده تسهیلات خود به بانک قرض الحسنه مهر ایران در بوشهر و سایر شهرستانها مراجعه فرمایند.

** تشکیل پرونده در شعبه مطهری بوشهر برای مهندسین طبق روزهای اعلام شده در بالای لیست از ساعت 15:00 الی 17:00 انجام می پذیرد و در نوبت صبح بانک در این خصوص به مهندسین پاسخگو نمی باشد.

** تشکیل پرونده در شهرستانها در وقت اداری همه روزه صورت می گیرد.

** ضمنا با توجه به پایان سال در تاریخ اعلام شده جهت تشکیل پرونده خود به بانک مراجعه فرمایید و در صورت عدم حضور و تشکیل پرونده در تاریخ های قید شده هیچگونه مسئولیتی بر عهده سازمان نمی باشد و به عنوان امتیاز فرد معرفی شده لحاظ می گردد.

آدرس شعبه مطهری: بوشهر – خیابان مطهری(باغ زهرا) – روبه روی کلانتری 11 – بانک قرض الحسنه مهر

 

 

لیست مهندسین معرفی شده به بانک (توجه: 4 لیست 100 نفره به تفکیک تاریخ و زمان مراجعه به بانک می باشد)

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تسهیلات