به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و در جهت ایجاد نشاط همگانی در بین اعضا سازمان، در روز چهارشنبه مورخه 1400/11/06 تور گردشگری سپیدان با حضور 100 نفر از اعضا و خانواده محترم ایشان توسط کمیته رفاهی ورزشی سازمان برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر