بدینوسیله به اطلاع مهندسان گرامی می رساند، مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با دستور کار های ذیل رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1400/12/01 در محل سالن جلسات سازمان برگزار می گردد.

  • ارائه بیلان مالی سال 1399
  • ارائه بودجه سال 1400
  • ارائه بودجه سال 1401
  • برگزاری انتخابات بازرسین سازمان

ضمناً در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم رأس ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخه 1400/12/15 در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگی و تربیتی امام خمینی (ره) واقع در بوشهر، خیابان صفوی، نبش خیابان جام جم، با همان دستور کارهای فوق الذکر تشکیل می شود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر