قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان (کدداربدون کد)

در راستای اهداف کمیته رفاهی و ورزشی سازمان متقاضیان برگزاری تور گردشگری سپیدان از سه شنبه مورخ 1400/10/28 ساعت 18:00 تا روز شنبه مورخ 1400/11/02 به سامانه خدمات رفاهی و ورزشی مراجعه و ثبت نام خود را انجام داده و مدارک افراد ثبت نام شده  (کارت ملی و شناسنامه ،کارت واکسن) را از طریق سامانه پیامکی به واحد خدمات رفاهی و ورزشی ارسال نمایید. ضمنا تاریخ ثبت نام تمدید نمی گردد.

1- هزینه تور به ازاء هر نفر 5/500/000 ريال می باشد که مبلغ 1/500/000 ریال توسط مهندس و 4/000/000 ريال توسط سازمان پرداخت می گردد.

2- هر مهندس می تواند خود و 3 نفر همراه از خانواده خود را ثبت نام نماید.

3- ساعت حرکت تور چهارشنبه مورخ 1400/11/06 ساعت 00:15 بامداد از درب سازمان و پایان تور چهارشنبه مورخ 1400/11/06 ساعت 23:00 درب سازمان می باشد.

4- در انتخاب تعداد نفرات دقت نموده که غیر قابل استرداد یا لغو می باشد.

5- جهت ثبت نام مراحل و موارد خواسته شده را صحیح تکمیل و ارسال نمایید و در صورت عدم تکمیل مشخصات و عدم ارسال مدارک مورد نیاز متقاضیان، به منزله انصراف از تور می باشد.

6- همراه داشتن لباس گرم و یک پتوی مسافرتی در صورت نیاز الزامی می باشد.

7- افراد شرکت کننده دارای سلامتی جسمی کامل (سلامتی قلب ، تنفسی و غیره) برخوردار باشند و یا در صورت استفاده از داروی خاص دارو های خود را به همراه داشته باشند.

8- تور صرفا جهت مهندسین با اعضا خانواده می باشد.

9- صبحانه، میان وعده و نهار برعهده تور گردشگری می باشد.

10-  ظرفیت محدود و تعداد 70 نفر می باشد.

 

راهنمای ثبت نام

راهنمای ارسال مدارک