قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان (آقایان):

در راستای اهداف کمیته رفاهی و ورزشی سازمان از کلیه علاقه مندان به ورزش والیبال دعوت بعمل می آید جهت استفاده از سالن ورزشی والیبال روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 21:00 الی 22:30 به سالن ورزشی خانه والیبال به آدرس انتهای خیابان توحید روبروی پارک آزادگان، پشت سالن حجاب مراجعه فرمایند.

ضمناً آقای مهندس عادل کشاورز به عنوان مربی آموزشی در مکان مذکور حضور دارند.

شماره تلفن تماس آقای مهندس کشاورز جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09177748829