قابل توجه مهندسین برق کددار  محترم  سازمان

در راستای اهداف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در بخش خدمات رفاهی و با هدف ترویج و ارتقاء فرهنگ جدید در صنعت برق به منظور شرکت گسترده اعضا محترم سازمان در پانزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت برق  که در مورخ 1400/10/21 لغایت 1400/10/24 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار می گردد مبلغ 3/500/000 ريال کمک هزینه به مهندسین برق سازمان که در نمایشگاه  شرکت کننده پرداخت می گردد.

مستندات لازم جهت ارائه به سازمان برای دریافت کمک هزینه شامل موارد ذیل می باشد:

الف) بلیط اتوبوس رفت و برگشت در زمان برگزاری نمایشگاه (1400/10/21 لغایت 1400/10/24).

ب) بلیط ورودی نمایشگاه

ضمنا مدارک خود را در تاریخ 25 و 1400/10/26 به واحد امورمالی خانم پورحیدر تحویل نمایید.