به اطلاع می رساند، با عنایت به برگزاری مسابقه عکاسی با موبایل در تور گردشگری شهر تاریخی بیشاپور اسامی برندگان مسابقه فوق به شرح ذیل می باشد.
– مهندس علی سلطانی
– مهندس پروانه واحدی مقدم
– مهندس ریحانه ثقفی
برندگان در مسابقه مذکور با در دست داشتن کارت شناسایی جهت دریافت جوایز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 14 و 15/10/1400 به خانم پورحیدر واحد مالی سازمان مراجعه فرمایند.