قابل توجه کلیه مهندسین محترم کددار رشته معماری و سازه:

جهت مشاهده نامه مدیر کل بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی استان بوشهر و تاریخ گزینش فنی و مواد آزمون مهندسین داوطلب نظارت بر ساخت و ساز روستایی به لینک ذیل مراجعه فرمائید.

 

لینک مشاهده و دریافت فراخوان