قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع می رساند، جهت بهره‌مندی اعضاء محترم و پرسنل سازمان و همچنین خانواده‌های آنان از خدمات بیمه تکمیلی درمان، فرآیند مناقصه و انعقاد تفاهم نامه با بیمه های واجد شرایط آغاز گردیده است.

لذا هریک از اعضا و پرسنل سازمان که قصد پیش ثبت نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی درمان دارند می توانند از ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 لغایت ساعت 24:00 روز جمعه مورخ 1400/09/26با مراجعه به لینک ذیل نسبت به پیش ثبت نام و اعلام علاقه مندی خود اقدام نمایند.

* لازم به ذکر است این فراخوان به منزله ثبت نام قطعی نبوده و صرفا جهت تهیه جامعه آماری و دریافت تعداد متقاضیان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی میباشد تا بتوان با اطلاعات بیشتر بهترین قرارداد ممکنه را منقعد کرد.

بدیهی است پس از انعقاد قرارداد و انتشار لیست تعهدات و هزینه ها، فراخوان مجدد جهت ثبت نام قطعی صادر خواهد شد.

 

لینک پیش ثبت نام بیمه تکمیلی درمان