به گزارش واحد روابط عمومی سازمان اولین آزمایشگاه هیدرولیک تحقیقاتی به فرم دو قوسی توسط خانم دکتر نرگس مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و آقای مهندس مهدی میرزا و آقای دکتر محمد واقفی استاد دانشگاه خلیج فارس در بوشهر که هر سه از اعضا سازمان در رشته عمران می باشند احداث و در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار گرفته است. هزینه ساخت این آزمایشگاه بالغ بر صدهزار دلار بوده و جهت انجام پژوهش های مرتبط با مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی مختلف میتواند مورد استفاده دانشجویان و مهندسان و محققین و دستگاه های اجرایی مرتبط قرار گیرد. به همین منظور نیز خانم مهندس نرگس مقدسی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاههای پیام نور کشور و خیر برتر آزمایشگاهها انتخاب شدند و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر