قابل توجه کلیه مهندسین محترم سازمان (کددار-بدون کد)

متقاضیان برگزاری تور گردشگری شهر تاریخی بیشاپور جهت ثبت نام از چهار شنبه مورخ 1400/08/26 تا پایان وقت روز شنبه مورخ 1400/08/29 به سامانه ارسال پیام مراجعه و ثبت نام نمایند. ضمنا تاریخ ثبت نام تمدید نمی گردد.

1- هزینه تور به ازاء هر نفر 3/000/000 ريال می باشد که مبلغ 2/000/000 ریال توسط سازمان و 1/000/000 ريال توسط مهندس پرداخت می گردد.

2- هر مهندس می تواند خود و 3 نفر همراه از خانواده خود را ثبت نام نماید.

3- ساعت حرکت تور 02:00 بامداد روز پنجشنبه مورخ 1400/09/04 از درب سازمان و برگشت همان روز ساعت 18:00 می باشد..

4- افراد شرکت کننده دارای سلامتی جسمی کامل برخوردار باشند.

5-   ظرفیت محدود و تعداد 80 نفر می باشد.

6- صبحانه ، میان وعده و نهار برعهده تور گردشگری می باشد.

7- در صورت نواقصی یا عدم بارگذاری مدارک فوق به منزله انصراف از تور می باشد.

8-  تور جهت مهندسین یا اعضا خانواده می باشد و ارسال عکس کارت ملی ،شناسنامه و کارت واکسن به روش زیر تا قبل از پایان زمان ثبت نام الزامی می باشد:

 


راهنمای ارسال مدارک در سامانه رفاهی سازمان

راهنمای نحوه ثبت نام تور