قابل توجه کلیه مهندسین محترم کددار رشته معماری و سازه:

جهت مشاهده نامه مدیر کل بنیاد مسکن اتقلاب اسلامی استان بوشهر و فراخوان ثبت نام مهندسین داوطلب نظارت بر ساخت و ساز روستایی  به لینک ذیل مراجعه نمایید

 

لینک مشاهده و دریافت فراخوان