به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان براساس ماده 14 قانون نظام مهندسی و ماده 71 آیین نامه اجرایی نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در اولین جلسه هیات مدیره دوره نهم در روز سه شنبه مورخه 1400/08/18 در محل سالن کنفرانس سازمان برگزار شد. بر اساس این انتخابات، اعضا هیئت رئیسه سال اول از دوره نهم هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

 

مهندس سیدسعید علم بلادی (رئیس سازمان)

مهندس خسرو علی پور (نائب رئیس اول)

مهندس غلامرضا سیه بازی (نائب رئیس دوم)

مهندس کورش میرزائی (دبیر)

ضمناً به پيشنهاد اعضاي هيات رئيسه و تصويب هيئت مديره سازمان دکتر علی کریمی به عنوان خزانه دار انتخاب شد.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر