به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه مورخه 1400/07/27 جلسه ای مشترک فی مابین مدیران بانک ملت و رئیس و مدیر اجرائی سازمان در سالن جلسات دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس علم بلادی رئیس سازمان ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه، مبنای همکاری فی مابین سازمان و بانک ملت را ارائه خدمات بهینه، تسهیلات و حفظ حرمت اعضا سازمان را در بانک های عامل بیان نمودند و از مدیران بانک ملت خواستند همواره مجموعه آن بانک موارد فوق را در برخود با جامعه مهندسین به طور کامل رعایت و اجرا نمایند. در این جلسه آقایان خسروانی رئیس محترم شعب بانک ملت استان بوشهر، آقای تاجدینی معاون ایشان، آقای کوه بر رئیس بانک ملت شعبه شهدا و آقای خلیلی دیگر همکارشان حضور داشتند که آقای خسروانی به نمایندگی از همکاران خود در جلسه ضمن ابراز خرسندی از همکاری چندین ساله بانک ملت استان و سازمان، علی الخصوص در هیئت مدیره دوره هشتم که نظم بیشتری در انجام امور مالی از سوی سازمان در تعاملات فی مابین برقرار گردیده، قول همکاری های بیشتر و ارائه خدمات بانکی بهتر به سازمان و جامعه مهندسین بوشهر را مطرح نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر