قابل توجه کلیه اعضا محترم رشته تأسیسات مکانیکی سازمان:

نامه اداره کل استاندارد بوشهر در خصوص مقررات و الزامات اجباری نصب پکیج های گازسوز جهت اطلاع و آگاهی لازم در لینک ذیل قابل مشاهده و دریافت می باشد.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه