برگزاری چهارمین کنفرانس مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM در خصوص برگزاری الکترونیکی (مجازی) کارگاه های آموزشی با هدف آشنایی مهندسان تمامی رشته ها با موضوع BIM در روزهای 26 الی 28 مهر ماه برگزار می گردد. این دوره بعنوان دوره های ارتقا پایه محسوب می گردد.