قابل توجه ناظرین محترم گاز:

بدینوسیله به اطلاع ناظرین گاز می رساند زمان تکمیل فرم دومین مرحله اعلام تمایل به نظارت گاز در سال 1400 از تاریخ 1400/06/15 لغایت 1400/06/31 می باشد

 

جهت ورود به سامانه اعلام تمایل به نظارت گاز اینجا را کلیک کنید