قابل توجه مهندسین محترم کد دار عضو سازمان

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت اعلام تمایل به نظارت- مرحله دوم در سال 1400 به لینک زیر مراجعه فرمایید.

لینک سامانه اعلام تمایل به نظارت

(نام کاربری: شماره عضویت / رمزعبور پیش فرض: کد ملی)

 

فایل راهنمای استفاده از سامانه اعلام تمایل به نظارت

 

**نکات مهم در اعلام تمایل به نظارت**

1-   تکمیل این فرم صرفاً دو بار در طول سال و به منزله اعلام تمایل جهت استفاده از ظرفیت نظارت می باشد و سازمان نظام مهندسی به استناد ماده ۱۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نسبت به اولویت بندی مهندسین ناظر اقدام می نماید.

۲- مهندسان گرامی توجه داشته باشند که بر مبنای نظامنامه ” نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها” مصوب آذرماه 96 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، اعضا محترم اولویت اول خود را باید شهرستانی انتخاب نمایند که اولاً مطابق آدرس مندرج در پروانه اشتغال بکار مهندسی آنها بوده و ثانیاً در دفتر نمایندگی آن شهرستان پرونده تشکیل داده و عضو دفتر نمایندگی مذکور باشند. مهندسانی که به شرایط مذکور تمکین ننموده اند، در سامانه، از صف ارجاع نظارت مربوط به اولویت اول حذف می گردند. همچنین انتخاب شهرستان اولویت دوم اختیاری است. به اطلاع می رساند که طبق نامه 8889/د/ش م مورخ 97/03/19 شورای مرکزی، اولویت بندی ارجاع نظارت، پس از مهندسان عضو شهرستان مربوطه، بترتیب با مهندسان عضو نزدیکترین شهرستان می باشد.

3-  سیستم اعلام تمایل به نظارت در سال 1400 صرفاً طی دو مرحله مطابق جدول زمانبندی موضوع بند 12، فعال می باشد. مهندسینی که در مرحله دوم نسبت به اعلام تمایل خود اقدام نمایند پس از اضافه نمودن کارکرد مجازی در شاخص ارجاع کار آن ها به صورت مقطعی و گروهی، در لیست اولویت بندی قرار خواهند گرفت.

 ۴- درصورت عدم تطبیق حدود صلاحیت با گروه انتخابی، هرگونه مسئولیت آن به عهده شخص مهندس می باشد و در صورت مغایرت طبق بند 10 عمل خواهد شد.

5- کلیه مهندسین ناظر دارای پایه 3 نظارت، ملزم به انتخاب کلیه بخش بندیهای مربوط به ساختمان های گروه الف می باشند، در صورت عدم لحاظ هر یک از بخش های مربوط به گروه مذکور، این سازمان نسبت به اضافه نمودن آن به لیست اعلام تمایل شما اقدام خواهد نمود.

6- به فرم های مهندسینی که اعلام تمایل نموده اند ولی حق عضویت خود را پرداخت ننموده و یا پروانه اشتغال به کار خود را تمدید ننموده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- مهندسین ناظر موظفند هرگونه جابجایی محل سکونت خود به شهرستان و استان های دیگر و همچنین هرگونه تغییرات در شماره تماس را سریعاً جهت درج در پرونده به اطلاع برسانند.

8- با توجه به عملکرد سامانه جهت اعلام تمایل به نظارت و ارسال کد تاییدیه از طریق پیامک به تلفن همراه متقاضی، لطفاً نسبت به کنترل و اعتبار شماره تماس موجود در پرونده عضویت خود اقدام فرمایید.

9- رعایت بند “د” ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی ساختمان برای اعضاء سازمان الزامی است.

10-  تا زمان پایان اعلام تمایل هر دوره، امکان ویرایش اطلاعات ثبت شده در فرم اعلام تمایل برای هر یک از متقاضیان میسر می باشد و پس از آن به هیچ وجه اطلاعات قابل ویرایش نمی باشند. لذا تأکید می گردد نسبت به انتخاب شهرهای اولویت و گروه بندی ساختمانها دقت نظر کافی بعمل آید.

11-   مسئولیت صحت اطلاعات مندرج در فرم اعلام تمایل بر عهده متقاضی می باشد و در صورت مغایرت تا رفع اشکال و مصوبه هیت مدیره از ارجاع کار خودداری خواهد شد و باز شدن ظرفیت و تعیین اولویت ارجاع نظارت صرفاً به صورت گروهی و مقطعی خواهد بود.

12- کسانی که در تاریخ های ذیل موفق به ثبت نام نشده باشند می توانند در سال آتی مطابق جدول زمانبندی که متعاقباً اعلام می گردد، نسبت به ثبت اعلام تمایل اقدام نمایند.

 

مراحل ثبت نام زمان شروع زمان پایان تاریخ اعمال
مرحله اول پایان یافته پایان یافته  پایان یافته
مرحله دوم 1400/06/15 1400/06/31 1400/07/01