بسمه تعالى

جناب آقای مهندس رستم قاسمی

وزیر محترم راه و شهرسازی کشور

خاطره خدمتگزارى و مسئوليت پذيري حضرتعالى در تاريخ پرغرور چهل ساله انقلاب اسلامى در اذهان همگان سارى و جاريست، و اكنون در دولت سيزدهم نيز به بركت انتخاب شايسته رئيس محترم جمهور در مسند وزارت راه و شهرسازي به مسئوليت خطير خود ادامه خواهيد داد.
اين انتخاب را كه نشان از تعهد، تخصص، درايت و توانمندي جنابعالي دارد را به شما تبريك گفته و اميدواريم در راه منويات مقام معظم رهبرى و اعتلاى نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران گام برداريد.

 

رئیس و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر