قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

به اطلاع کلیه مهندسین می رساند، جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های نظام مهندسی (مرداد ماه 1400) به سایت مقررات ملی ساختمان (www.inbr.ir) مراجعه نمایند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر