قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم سازمان:

 جهت مشاهده نامه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص نحوه دسترسی به موتورخانه آسانسور به لینک زیر مراجعه نمایید.

 

لینک مشاهده نامه شماره  88519  مورخ 1400/04/12 اداره کل استاندارد استان بوشهر